„I rzekł do człowieka: Oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem.”

Hioba 28:28

Poniżej VIDEO z dnia 12 stycznia 2020 r.

 

 

W myśl słów zapisanych w Biblii, że Wiara rodzi się ze słuchania – naszym pragnieniem na rok 2020 jest systematyczne umieszczanie w każdą niedzielę fragmentów z Bożego Słowa w polskim języku migowym.
Będziemy regularnie udostępniać materiały dla Osób Niesłyszących.