Naszym pragnieniem na rok 2020 jest systematyczne umieszczanie w każdą niedzielę fragmentów z Bożego Słowa w polskim języku migowym. W myśl słów zapisanych w Biblii, że Wiara rodzi się ze słuchania. Będziemy regularnie udostępniać materiały dla Osób Niesłyszących.

„Panie! Ciebie wyczekuje moje serce, pokrzep mojego ducha i uzdrów mnie, ożyw mnie!”

Ks. Izajasza 38:16

„Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!”

Przypowieści Salomona 3:5-6

„Oto, Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał: gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją, i zbawieniem moim.”

Ks. Izajasza 12:2

„Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce!”

Psalm 90:12

„I rzekł do człowieka: Oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem.”

Ks. Joba 28:28

„Bo Ty, Panie, błogosławisz sprawiedliwego, Osłaniasz go życzliwością jakby tarczą.”

Psalm 5:13

„Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje! Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.”

Psalm 37:4-5